Awake Your City

Awake Your City is een beweging met discipelen van Jezus, die mensen wil wakker schudden met het nieuws dat je hier kunt lezen.

Wat doet Awake Your City?

Wij gaan uit om Jezus te tonen aan mensen in Gouda. Wij geloven dat door de kracht van de Heilige Geest mensen genezen en bevrijd kunnen worden van de macht van zonde en de macht van demonen die door de zonde in het leven van mensen kunnen komen. We dopen mensen die zich bekeren in water en dopen ze met de Heilige Geest.

We willen gehoor geven aan Jezus die ons in Matteus 10:7-9 uitzendt: “En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk van de Hemelen is nabij gekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Want het is beter om te geven, dan te ontvangen!”

Hoe doen wij dit?

Wij doen dit door met mensen te praten, voor ze te bidden en de liefde van Jezus te demonstreren door wonderen en tekenen. Wij willen laten zien dat Jezus van mensen houdt en dat Gods hart uitgaat naar alle mensen op de wereld. We komen bijeen in huizen, waar je gedoopt kunt worden en waar we je alles kunnen vertellen over de dingen die je op deze site kunt lezen.

Waarom doen wij dit?

Veel mensen kennen Jezus niet of hebben weleens van Jezus gehoord. Hun eigen beeld van Jezus is door de wereld gevormd. Dit beeld klopt vaak niet met wie Jezus werkelijk is. Daarom laten wij zien wat Jezus ons heeft geleerd door zijn Woord, de Bijbel. Daarin staat geschreven waarom Jezus op aarde kwam, namelijk om de scheiding die er door de zonde in de wereld is gekomen te herstellen. Jezus zendt ons vandaag de dag nog steeds uit om hetzelfde te doen wat Hij deed en zelfs groter dan dat! Hij leerde zijn discipelen wat het is om het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar te maken. En in dit voetspoor treedt Awake Your City

Jezus zegt in Matteüs 28:19-20 “Ga dan heen, onderwijs al de volkeren, hen dopend in de Naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Kom en ga deel uit maken van de missie van Jezus: mensen terugbrengen bij God, de Vader. Herstel, genezing en bevrijding brengen en zo het terrein waar satan heerste terugbrengen onder de heerschappij van Jezus. Die heeft overwonnen en biedt jou een avontuur aan!