Burn Awake

Wie zijn wij:
Wij zijn mensen, die van Jezus houden en een hart hebben om bij God te zijn en onze liefde naar Hem uit te leven.

Onze visie:
Wij willen steden en dorpen Ontwaken met het Evangelie van Jezus Christus door de volgende strategisch stappen van AWAKE your City (ONTWAAK jouw Stad):

 • Gebed en Aanbidding (BURN AWAKE)
 • Eenheid (kerken)
 • Missie (kerken)
 • Bekering
 • Dopen
 • Discipelschap
 • Uitzenden

Waarom Burn Awake?
De Goudse Familiekerk is in 2015 op basis van profetische woorden dit interkerkelijke gebeds- en worship event gestart uit overtuiging dat dit God’s wil is: Dat we gezamenlijk (met andere gelovigen uit de kerken en bedieningen in Gouda) tijd doorbrengen met Hem en bidden en pleiten voor de inwoners van de stad. God vindt plezier in ons en heeft ons gemaakt om in relatie met Hem te zijn. Bij BURN AWAKE bouwen we aan deze relatie en nodigen anderen hierin uit.

Wij willen:

 • Gods liefde ontvangen en teruggeven aan Hem
 • Bewonderen van de Schoonheid van Jezus Christus
 • De Heerschappij van Jezus Proclameren
 • Zijn wil uit bidden op aarde zoals in de Hemel
 • Pleiten voor onze stad

En richten ons op drie GELOOF IN ACTIE pijlers: worship, gebed en getuigen zijn. We richten ons op Het Grote Gebod (Mat. 22:37-39) en De Grote Opdracht (Mat. 28:18-20).

Je bent van harte welkom!!

Hoe doen we dit?
Wij hebben 2 teams; een team muzikanten en een team getuigen (o.l.v. een evangelist) die zich vaak opsplitsen in groepen die uit gaan in gebedswandelingen in en voor de stad.

Beide Teams focussen hun aandacht, passie & genegenheid en hun vaardigheden op God. Ze luisteren naar wat Hij wil en wat Hij spreekt en volgen de Heilige Geest.

De muzikanten focussen op de Schoonheid van Jezus en gebed. Soms doen ze dit in het gebouw en soms in het openbaar tijdens de gebedswandelingen.

De getuigen gaan in de binnenstad naar de mensen toe. Ze bidden voor de zieken, belijden de naam van Christus en vertellen het goede nieuws van het evangelie.

Deze 2 Teams blijven in communicatie met elkaar door middel van een app groep. Soms werken ze samen op straat.

Hoe ziet een Burn Awake avond er uit?

BURN AWAKE zijn avonden gevuld met gebed, onderwijs en worship in Gouda! Een voorbeeld programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur Onderwijs over worship, gebed, en getuigen zijn
20.00 uur Worship (o.l.v. diverse muzikanten)
21.00 uur GEBEDSWANDELING
21.00 uur Teams getuigen zijn (Love in Action o.l.v. evangelist)
22.00 uur Getuigenissen

Krachtige maar ook intieme aanbidding, vol vrije vurig gebed vormen de basis. Met nummers van oa Cageless Birds, IHOP, House Fires, Opwekking, Hillsong, Sela, Bethel Music, Jesus Culture en veel meer. We laten ons leiden door de Heilige Geest en verwachten de hemel op aarde.

Ben jij muzikant?
De Worship wordt van 20.00 -22.00u geleid door verschillende muzikanten. Ben je muzikant en wil je samen met andere muzikanten God groot maken in Gouda, neem dan contact met ons op via info@reginaoak.com

Kijk in de agenda voor de actuele data en de locatie voor Burn Awake