KinderwerkAlgemene informatie

Kinderen zijn belangrijk!

Dit heeft Jezus in de Bijbel meerdere malen laten zien. De kinderen in onze gemeente horen er dan ook helemaal bij. We vinden het dan ook belangrijk om in hen te investeren, zodat ook zij de liefde van Jezus mogen ervaren.

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Spreuken 22:6

Visie

Dit is waar wij voor gaan: De kinderen kennen God persoonlijk, weten zich geliefd, functioneren op hun eigen niveau als volgelingen van Jezus en beïnvloeden hun leefomgeving.

Missie

Dit is waar wij voor staan: De kinderen bemoedigen en uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen, te vertrouwen op Gods onvoorwaardelijke liefde en zich te laten leiden door de Heilige Geest.Kindergroepen

Kids 0 – 4 jaar

De kinderen van deze leeftijd kunnen tijdens de samenkomst bij hun ouders blijven of (samen met de ouders) naar de ruimte voorin het Lumina gebouw gaan. Ouders dienen zelf speelgoed voor hun kinderen mee te nemen. Knutselmaterialen zijn aanwezig en er wordt onder de betrokken ouders onderling afgestemd wat iemand voorbereid voor de allerkleinsten om te doen. 

Kidsclub groep 1 t/m groep 3

Bij de kinderen vanuit groep 1 t/m groep 3 van de basisschool gebruiken we de lessen van Bijbel Basics van de NBG. Met een verhaal, creatieve opdracht, spelletjes en een gesprek in de kring wordt het thema op verschillende manieren overgebracht. 

Let op: elke 4e (en / of 5e) zondag van de maand blijven de kinderen bij de volwassenen in de samenkomst. 

Kidsclub groep 4 t/m groep 8

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden met o.a. sport en spel en proefjes doen. Er wordt gebruik gemaakt van de lessen van Bijbel Basics van de NBG. 

Let op: elke 4e (en / of 5e) zondag van de maand blijven de kinderen bij de volwassenen in de samenkomst. Meehelpen

Het team / de familie

Als Goudse Familie Kerk willen we met de hele familie betrokken zijn bij elkaar en dus ook bij de kinderen. Het gezin (de familie) is de belangrijkste basis voor de ontwikkeling van een kind. Op ieder gebied en dus ook in het geloof. Wij zien het kinderwerk als een zaak van de hele familie en niet alleen van een paar kinderwerkers. 

Een belangrijk onderdeel van het kinderwerk is dat ouders deelnemen aan het kinderwerk. Iedere zondag zal er een ouder (of volwassene uit de GFK) meedraaien in de leiding van het kinderwerk. Hiervoor wordt een oproep gedaan aan het begin van de samenkomst en u kunt zich aanmelden bij de verantwoordelijk leidinggevende van dat moment. 

Tevens zullen de ouders door middel van een app op de hoogte worden gehouden wat er tijdens een kidsclub gedaan is, welke liedjes en Bijbeltekst we uit ons hoofd leren. Ouders kunnen hierdoor de kidsclub na bespreken met hun kind. Ook worden ouders aangemoedigd om doordeweeks aan de slag te gaan met het materiaal. Veiligheid:

Veiligheid in het kinderwerk vinden we erg belangrijk en heeft onze aandacht. Hoe maken wij dit zichtbaar in de praktijk? 

Praktisch: Op gymschoenen of blote voeten in de gymzaal. Begeleiding van minimaal 2 volwassenen bij het lopen naar de gymzaal. 

Emotioneel: Kinderen mogen zichzelf zijn,persoonlijke aandacht en waar nodig extra hulp. 

Afspraken m.b.t de omgang van de kinderwerkers en de kinderen: minimaal 2 volwassenen bij de kinderen, deur open / op een kier bij toiletbezoek.

Privacy: Zonder toestemming van ouders wordt er geen beeldmateriaal gebruikt. 

Vertrouwenspersoon: Coördinator van het kinderwerk

We vinden het belangrijk dat het op elke groep veilig is en dat de Liefde van Jezus aanwezig is. Dat het klimaat uitnodigt om te leren, ontdekken, plezier te hebben en vriendschappen op te bouwen. Pastoraat

Voor pastorale hulp voor uw kind en of een individueel gesprek met uw kind (en / of met u) kunt u contact opnemen met de coördinator van het kinderwerk. 

Hartstikke fijn als u mee wilt helpen met het kinderwerk. Er zijn verschillende mogelijkheden, van kleine tot grote taken. De coördinator gaat graag met u in gesprek hierover. 

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de coördinator van het kinderwerk via kidsclubgfk@gmail.com