Ontmoetingen

Onze geplande ontmoetingsmomenten zijn:

 

Eerste en derde zondag van de maand:

Familiesamenkomst – 09:15-12:00 uur.

Samen ontbijten, God loven, onderwijs uit het Woord, kinderclub, ruimte voor de Heilige Geest

 

Gebedsavond – 19:45-20:45 uur.

Tijd voor gezamenlijk gebed

 

Zaterdag vóór de tweede zondag van de maand:

Onderwijs & Fellowship – 12.00 – 16.00 uur.

We komen ’s middags samen voor een (optioneel) onderwijs en fellowship.


BURN: Worship, Prayer and Outreach – 19:30-23:00 uur

Burn Awake: aanbiddingsavond en voor wie wil: de straat op met het goede nieuws van Jezus. 

 

Bovenstaande ontmoetingen vinden plaats in het pand aan de Peperstraat 20 in Gouda.

 

Vierde en Vijfde zondag van de maand:
Missiezondag – de tijden zijn verschillend.

We zoeken mensen op of nodigen ze bij ons uit om Jezus’ liefde met hen te delen

Wil je ons bezoeken op een vierde of vijfde zondag en weet je het adres niet, neem dan contact met ons op!


Elke dinsdagavond:

Leergroepen: Kleinere groepen komen bij elkaar om elkaar te bemoedigen, bevragen, aan te vuren en te steunen. We delen ons hart met elkaar

Deze ontmoetingen vinden plaats in huiskamers of buiten.


Als Goudse Familiekerk geloven we in het principe: “waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” [Mt 18:20]  We geloven in een geestvervulde kerk waar iedere geestvervulde christen gaven en talenten heeft. 


“Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.” [1 Kor 14:26] Laten we dus als we elkaar ontmoeten verwachten dat de Heilige Geest zal werken in ons en door ons heen. Laten we ons uitstrekken naar wat Hij ons wil leren en hoe Hij ons in deze periode wil gebruiken en opbouwen. Laten we onze hoop op Jezus richten [Rom 8].