Samenkomst

Als Goudse Familiekerk geloven we in het principe: “waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” [Mt 18:20]  We geloven in een geestvervulde kerk waar iedere geestvervulde christen gaven en talenten heeft. “Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een ​lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de ​gemeente​ zijn.” [1 Kor 14:26] Laten we dus als we elkaar, wellicht op een iets andere manier, ontmoeten verwachten dat de Heilige Geest zal werken in ons en door ons heen. Laten we ons uitstrekken naar wat Hij ons wil leren en hoe Hij ons in deze periode wil gebruiken en opbouwen. Laten we onze hoop op Jezus houden [Rom 8] 

De Goudse familiekerk komt elke 1e, 3e, 4e en 5e zondag en elke zaterdag van de 2e zondag van de maand bij elkaar.

Op zondag
1e, 3e, 4e, en 5e zondag van de maand

De 1e zondag van de maand hebben we een combinatie van een fysieke en een zoom ontmoeting. Op deze manier willen we het mogelijk maken voor iedereen om deel te kunnen nemen.

De fysieke ontmoeting:
Deze 1e zondag komen we fysiek bij elkaar. Tijdens deze ontmoetingen wordt er rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Om hier aan deel te nemen kan u zich inchrijven via het volgende formulier:
Inschrijf formulier samenkomsten

Zoom:
Om deel te kunnen nemen aan de zoom ontmoeting, zal er in de Whatsapp een link gedeeld worden. Als u geen onderdeel van de Goudse familiekerk bent, is het mogelijk om contact op te nemen via het contact formulier en te vragen naar de link van de zoom ontmoeting. Deze zal dan naar u verzonden worden.

De 3e zondag komen we samen in de groepen. voor vragen hier over wil ik u verwijzen naar het contact formulier.

De 4e zondag komen we samen in de groepen. voor vragen hier over wil ik u verwijzen naar het contact formulier.

Op zaterdag
Zaterdag van de 2e zondag van de maand

We starten in de middag met Get-Up!, ons kinderwerk programma in de wijk de Korte akkeren.
Voor meer informatie over Get-Up! www.goudsekerk/getup/

In de avond hebben we bij Burn Awake een avond vol van aanbidding, gebed en outreach.
Voor meer informatie over Burn Awake kijk op www.goudsekerk/burn-awake/