Samenkomst

In navolging van het advies van de overheid om de sociale interactie zoveel mogelijk te beperken willen wij het volgende aan jullie meegeven:

De familie ontmoetingen en groepsbijeenkomsten gaan van 19 maart t/m 6 april niet door.

Dit betekent echter niet dat we elkaar niet meer kunnen zien of spreken. Wees hierin creatief en verlies elkaar niet uit het oog, houd juist in deze tijd contact met elkaar! Er zijn hiervoor veel (digitale) mogelijkheden. 

Mocht u vragen hebben of contact met ons willen opnemen, dan kunt u contact opnemen via het contact formulier op de website. https://www.goudsekerk.nl/contact/

Als Goudse Familiekerk geloven we in het principe: “waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” [Mt 18:20]  We geloven in een geestvervulde kerk waar iedere geestvervulde christen gaven en talenten heeft. “Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een ​lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de ​gemeente​ zijn.” [1 Kor 14:26] Laten we dus als we elkaar, wellicht op een iets andere manier, ontmoeten verwachten dat de Heilige Geest zal werken in ons en door ons heen. Laten we ons uitstrekken naar wat Hij ons wil leren en hoe Hij ons in deze periode wil gebruiken en opbouwen. Laten we onze hoop op Jezus houden [Rom 8] 

De Goudse familiekerk komt elke 1e, 3e, 4e en 5e zondag en elke 2e zaterdag van de maand bij elkaar in LuMina.

Voor meer informatie bezoek http://www.goudsefamiliekerk.nl

Op zondag
1e, 3e, 4e, en 5e zondag van de maand

We beginnen om 10.00 uur met een gezamenlijke brunch (bring & share).

In de bijbel zien we dat Jezus vaak met zijn discipelen aan tafel ging.
Wij doen dit ook met onze familie en vrienden op momenten dat we elkaar ontmoeten.
Aan de start van de Goudse familiekerk willen we veel tijd investeren in het elkaar beter leren kennen en het bouwen van relatie met elkaar.
Relatie is de basis van discipelschap, zonder relatie kan discipelschap niet bestaan.

Na de brunch gaan we om 10.30 uur over op een tijd van onderwijs en aanbidding.

Op zaterdag
2e zaterdag van de maand

We starten in de middag met Get-Up!, ons kinderwerk programma in de wijk de Korte akkeren.
Voor meer informatie over Get-Up! www.goudsekerk/getup/

In de avond hebben we bij Burn Awake een avond vol van aanbidding, gebed en outreach.
Voor meer informatie over Burn Awake kijk op www.goudsekerk/burn-awake/