Samenkomst

Als Goudse Familiekerk geloven we in het principe: “waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” [Mt 18:20]  We geloven in een geestvervulde kerk waar iedere geestvervulde christen gaven en talenten heeft. “Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een ​lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de ​gemeente​ zijn.” [1 Kor 14:26] Laten we dus als we elkaar ontmoeten verwachten dat de Heilige Geest zal werken in ons en door ons heen. Laten we ons uitstrekken naar wat Hij ons wil leren en hoe Hij ons in deze periode wil gebruiken en opbouwen. Laten we onze hoop op Jezus richten [Rom 8].

De Goudse familiekerk komt elke 1e, 3e, 4e en 5e zondag en elke zaterdag van de 2e zondag van de maand bij elkaar.

Op zondag
1e, 3e, 4e, en 5e zondag van de maand

Op zondag komen we samen in het gebouw het kantoor van nU./
Tijdens de samenkomsten geven we met elkaar als lichaam van Christus invulling aan de samenkomst. we zingen met elkaar en delen het onderwijs.

Op zaterdag
Zaterdag van de 2e zondag van de maand

Komen we samen met Burn Awake, een avond vol van aanbidding, gebed en outreach.
Voor meer informatie over Burn Awake kijk op www.goudsekerk/burn-awake/