Visie

Onze God is bovennatuurlijk, hij is het die alles geschapen heeft. Alles komt voort uit Hem. Voor Hem is niets onmogelijk. Onze bovennatuurlijke God kan vandaag nog steeds bovennatuurlijke wonderen in ons midden doen. Kerk met een Hart start bij het gebod “heb de Heer uw God lief met heel uw, hart…”, ons hart is gevuld met wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Van daaruit hebben we een hart voor elkaar, een hart voor de familie, een hart voor de verlorenen, en een passie om in alles meer en meer te worden als Jezus. Missie heeft een kerk. De missie die wij allemaal gekregen hebben “ga er daarom op uit en maak alle volken tot mijn discipelen” Deze opdracht hebben wij allen als volgeling van Jezus meegekregen en willen we handen en voeten geven.

We zien de kerk als vertegenwoordiging van de samenleving en verlangen ernaar dat de kerk een afspiegeling is van de samenstelling van de stad. Uiteindelijk is ons verlangen dat elke taal, cultuur en laag van de samenleving in ons midden is. De kerk zien we als familie, samen volgen we Jezus. Ons hart, onze mond en onze daden zijn vol van wie Hij voor ons is. Door ontmoetingen met Hem veranderen we ten goede en lijken we meer en meer op Hem. Dit heeft weer tot effect dat we mensen om ons heen aantrekken tot het Koninkrijk van God.

De Goudse Familiekerk heeft ten doel het verkondigen van Gods Woord, het uitdragen van het evangelie en het maken van discipelen van Jezus. Alles wat we doen is tot eer en Glorie van God en heeft ten doel Zijn Koninkrijk uit te breiden. We willen mensen toerusten om leerlingen van Jezus te worden, waarbij we ze gevormd zien worden door de Heilige Geest. We willen mensen in probleemsituaties helpen om deze te overwinnen en standvastig te zijn in Jezus. We geloven dat als we ons richten op gebed en iedereen een getuige is in zijn of haar omgeving dat hierdoor nieuwe kerken in de omliggende steden en plaatsen ontstaan. Zo dragen we bij aan de gezamenlijke opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken en wordt het Koninkrijk van God verspreid.

De Goudse familiekerk ontvangt haar inspiratie vanuit de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God en door richtinggevende profetische woorden. Profetieën en hun betekenis voor de gemeente worden beoordeeld, gewogen, en getoetst aan de Bijbel. De kerk is een beweging van Gods Geest, als gevolg daarvan zijn we constant afgestemd op Hem. We geloven in een geestvervulde kerk waar iedere geestvervulde christen gaven en talenten heeft. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. 1 Korintiërs 14:26